Welkom op de site van:

 winkelcentrum De3Slag lienden

Op deze site houden we u op de hoogte over de realisatie van winkelcentrum De3Slag in Lienden

Verklaring van de naam De3Slag:


Het drieslagstelsel is een landbouwmethode uit de vroege middeleeuwen. Keizer Karel de Grote zag de efficiëntie ervan in, en voerde het stelsel zoveel mogelijk in. Bij dit stelsel werden de akkergronden of “kouters” in drie stukken verdeeld, in plaats van twee, zoals daarvoor gebruikelijk was. Op één stuk grond werd het ene jaar wintergraan ( Tarwe/Rogge) verbouwd, het jaar erna zomergraan en het derde jaar lag het braak. De andere twee stukken grond volgden steeds met een jaar verschil, zodat misoogsten beter opgevangen konden worden met meer verschillende opbrengsten.  De ondergrond van ons nieuwe plan is in die periode (toen landbouwgrond) ook op deze wijze bewerkt. Aangezien ons plan nu in de kern van Lienden ligt, omgeven door straten met historische namen ( zoals onder meer: Burgemeester Verbrughweg, Adelsweg, Gildeland, (graaf)Wichmanlaan, Baron van Tilweg, etc.), is er door de organisatie voor gekozen om ook een bijpassende ( historische) projectnaam te bedenken voor het winkelcentrum. Daartoe hebben wij een onderzoek ingesteld naar de historie van deze locatie, met uiteindelijk deze bevindingen als resultaat.

Zie daar de naam De3Slag is geboren.

Wat betreft de gekozen kleuren in ons logo. Geel van de oogstrijpe granen, groen van de halfwas granen en grijs  van het braakliggende stuk grond.

 

09-2017